Website in onderhoud / Website undergoing maintenance

De website ziet er op het moment wat kaal uit. De server had duidelijk zijn beste tijd gehad, en ik ben op het moment bezig inhoud en uiterlijk sterk onder handen te nemen. Om de data over te kunnen hevelen naar een testomgeving op de nieuwe server was het nodig een groot aantal plugins uit te schakelen. Om het uiteindelijke omzetten naar de nieuwe server en software, ergens de komende dagen, te vereenvoudigen, laat ik deze voorlopig ook uitstaan. Als u over een week terugkomt, dan ziet u naar verwachting een aantal nieuwe, beter gescheiden websites voor Perspektivo, Perspektivo-Aerfoto, en een Perspektivo Blog.


The website looks a bit bare at the moment. The server had clearly started to reach the end of its usable life, and I am hard at work on upgrading the content and layout of the website itsself. To simplify transfer of data to a test-environment on the new server, it was necessary to disable most plug-ins on the current site. To also simplify the final transfer of information to the new server and software within the coming days, I decided to leave all these plug-ins turned off. If you come back in a week, I expect you will see a number of new, more clearly distinct, websites: Perspektivo, Perspektivo-Aerfoto, and a Perspektivo Blog.