De naam Perspektivo en het logo / The name Perspektivo and the logo

De Naam

Perspektivo komt uit het Esperanto en betekent perspektief, maar heeft ook een PV (PerspektiVo) klank, symbolisch duidend op PharmacoVigilantie.

Perspektivo-Aerfoto, een tweede bedrijfs-naam, betekent luchtfoto perspektief, wat zeker duidt op een ander perspektief.

De reden om te kiezen voor Esperanto is eenvoudig: we zochten een naam die en makkelijk te onthouden was, makkelijk te combineren, en de symboliek van de andere en nieuwe visie uitdrukte. Verder moest de naam in elke taal op dezelfde wijze uitgesproken kunnen worden.

Het Logo

The Logo

Het logo met zijn driehoekige vorm symboliseert natuurlijk perspektief, diepte. De kleinere groene driehoek verandert de vorm in een eenvoudig oog met groene iris: de visie, het andere perspektief. En het blauw van de letters Perspektivo langs de bovenkant symboliseert de lucht (‘the sky is the limit of what we may accomplish’), terwijl de groene lettering onder langs het logo ons eraan herinnert om met beide benen op de grond te blijven staan


The Name

Perspektivo is the Esperanto word for perspective, and also has a PV (PerspektiVo) sound to it, symbolically indicating PharmacoViglance.

Perspektivo-Aerfoto, a second company name, means aerial photography perspective, which certainly indicates a different perspective.

The reason to choose for Esperanto is simple: we wanted a name which would be easy to remember, easy to combine, and which symbolized a new and different vision. In addition the name should be pronounced identically in every language.

The Logo

The logo with it’s triangular shape of course symbolises perspektive, the view of depth. At the same time the smaller green triangle turns the shape into a very simple eye with green iris: the vision, a different perspektive. And then the blue Perspektivo lettering along the top symbolises the sky is the limit of what we may accomplish, while the green lettering along the bottom tells us to still keep our feet on the ground.