Pharmacovigilance training

I am available for organising and presenting onsite or off-site trainings for employees of pharmaceutical companies in Europe on all aspects fo the new pharmacovigilance legislation and guidance, and of course share some 20+ years of pharmacovigilance experience. This training can consist of one to three adjacent training days, or one to five separate training days. As the training will usually be developed to meet the client’s wishes, I normally assume a day of preparation for each day of training. This translates into an amount of 2,000 Euro’s per training day. If the cost of travel to and hotel at the training site is unusually high, this may be billed as well. If the trainings are provided on site, and the company provides coffee, tea, lemonade, and lunch, I assume there will be no further costs billed. If the training is organized off-site, than the costs of meeting room and food and drink will of course increase the daily price somewhat.


Ik ben beschikbaar om onsite of offsite training te organiseren en presenteren voor medewerkers van pharmaceutische bedrijven in Europa over alle aspected van de nieuwe pharmacovigilantie wetgeving en richtsnoeren, en natuurlijk zo’n 20+ jaar pharmacovigilantie ervaring te delen. Deze training kan bestaan uit een tot drie aansluitende dagen training, of een tot vijf gescheiden dagen. Aangezien de training in de meeste gevallen aangepast wordt aan de wensen van de klant, ga ik er daarbij van uit dat voor elke trainingsdag minstens een dag voorbereiding nodig is. Dit vertaalt zich in een bedrag van 2,000 Euro per trainingsdag. Als kosten voor reis naar en verblijf op lokatie hoger dan gemiddeld zijn, dan kan het zijn dat hiervoor een extra bedrag wordt berekend. Als de training on site wordt gegeven, en het bedrijf zorgt voor koffie, thee, limonade en een lunch, dan ga ik er van uit dat er geen verdere kosten in rekening zullen worden gebracht. Als de training off site wordt georganiseerd, dan zullen de kosten van vergaderruimte en consumpties natuurlijk de prijs per dag iets verhogen.